Monday, 25 Sep năm 2017
Trang chủ >> Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN >> Giới thiệu phần mềm quản lý vật tư kho MATMAN
Giới thiệu phần mềm quản lý vật tư kho MATMAN Print E-mail
Phần mềm - Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN

Phan mem quan ly vat tu khoPhần mềm quản lý vật tư - Kho MATMAN  là công cụ tác nghiệp giúp quản lý điều hành và cung cấp thông tin dữ liệu cập nhật về các loại vật tư hàng hoá nhập, xuất và tồn kho.

Phần mềm hỗ trợ trực tiếp các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho từ khâu viết phiếu đặt hàng, lệnh xuất kho đến khâu ghi thực xuất, thực nhập, công, trừ thẻ kho và thể hiện chính xác các biến động của hàng tồn kho ngay khi nó xẩy ra.

Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN hỗ trợ tất các các phương pháp tính đơn giá hàng tồn kho, cung cấp đầy đủ các loại báo cáo, sổ, thẻ quản lý theo dõi hàng xuất, nhập, tồn kho phục vụ cho quản trị, điều hành, cung ứng vật tư hàng hóa.

Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN có các khối chức năng:

 • Tạo bộ dữ liệu đầu kỳ (bao gồm bảng tôn kho và các bộ danh mục)
 • Các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho vật tư hàng hóa
 • Tổng hơp dữ liệu cuối tháng
 • Lập báo cáo, sổ, thẻ quản lý
 • Kiểm kê vật tư
 • Cập nhật các bộ danh mục, từ điển
 • Quản trị hệ thống, bảo mật an toàn dữ liệu

Các chức năng và đặc điểm nổi bật của Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN  là:

1.Tự động nạp bộ dữ liệu đầu kỳ vào CSDL phần mềm - Khởi đầu nhẹ nhàng và suôn sẻ

Bộ dữ liệu đầu kỳ bao gồm: Bảng tồn kho đầu kỳ, bảng danh mục vật tư và bảng danh mục kho là những dữ liệu ban đầu bặt buộc phải có để phần mềm có thể bắt đầu công việc.

Phần mềm cung cấp 3 chức năng nhập dữ liệu để tạo bộ dữ liệu đầu kỳ là: Nhập danh mục vật tư hàng hóa, Nhập danh mục kho và Nhập dữ liệu tồn kho đầu kỳ. Do danh mục hàng tồn kho đầu kỳ thường lên đến hàng nghìn đến chục nghìn mặt hàng, nên việc nhập dữ liệu đầu kỳ và xây dựng bộ danh mục vật tư là rất khó khăn đối với các đơn vị có số lượng mặt hàng lớn.

Phiên bản MAMAN 2012 đã giải quyết khó khăn, ách tắc này một cách hoàn hảo băng việc bổ sung thêm chức năng: Nạp bộ dữ liệu đầu kỳ từ file vào CSDL, chức năng này cho phép tạo bộ dữ liệu đầu kỳ tự động từ các bảng dữ liẹu excel có sẵn khi làm kiểm kê vật tư.

Quy trình tạo bộ dữ liệu đầu kỳ đối với đơn vị sử dụng bây giờ thật nhẹ nhàng và đơn giản:

 1. Lập một bảng tồn kho đầu kỳ bằng Excel (thường đã có sẵn khi kiểm kê vật tư) và gửi qua đường Email cho nhà cung cấp phần mềm, sau 2 ngày sẽ nhận lại được file dữ liệu đầu kỳ  có tên qlvtdauky.dat
 2. Chép file này vào thư mục cài đặt phần mềm, và thực hiện chức năng nạp dữ liêu đầu kỳ từ file để nạp bộ dữ liệu đầu kỳ vào cơ sở dữ liệu của phần mềm.

Sau khi thực hiện chức năng này, bộ dữ liệu đầu kỳ đã được khởi tạo, phần mềm có thể bắt đầu công việc viết phiếu xuất hàng, nhập hàng, tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo ...vv. Các chức năng nhập dữ liệu đầu kỳ trước đây chỉ còn nhiệm vụ bổ sung chỉnh sửa dữ liệu trong trường hợp cần thiết.

2. Trực tiếp viết, in phiếu xuất nhập kho và thực hiện các nghiệp vụ quản lý xuất, nhập bằng công cụ phần mềm

Toàn bộ các nghiệp vụ xuất, nhập vật tư đã được tư động hóa và được thực hiện trực tiếp bởi Phần mềm, từ lúc viết phiếu đặt hàng, nhập hàng vào kho cho đến khi xuất hàng khỏi kho, ghi thực xuất và trừ thể kho, mỗi công việc đều có một chức năng của phần mềm đảm nhiệm:

Quy trình Xuất vật tư:

1. Người lập phiếu vào chức năng: Viết lệnh xuất kho (Phiếu xuất chỉ định) viết và in phiếu, giao cho khách hàng hoặc người của đơn vị nhận hàng, trên phiếu xuất chỉ định chỉ mới có cột số lượng kế hoạch, cột số lượng thực xuất để trống, tất cả các nội dung khác ghi đầy đủ.

2. Người nhận hàng mang phiếu xuống kho, thủ kho ghi số lượng thực xuất vào phiếu và ký xác nhận đã thực xuất, người nhận hàng ký xác nhận đã nhận hàng. Gửi phiếu quay lại phòng vật tư.

3. Người lập phiếu vào mục Ghi thực xuất và trừ thẻ kho của phần mềm, lọc tim các phiếu đã được thủ kho gửi về, ghi lại số lượng thực xuất vào phiếu và nhấn nút <Trừ thẻ>. Phần mềm sẽ chuyển phiếu xuất chỉ định thành phiếu xuất đã thực hiện, và thực hiện việc trừ thẻ kho của các mã hàng trên phiếu.

Trường hợp đặc biệt việc xuất vật tư đã thực hiện xong rồi mới nhập dữ liệu vào máy để quản lý, ví dụ lý do mất điện, hoặc cài đặt và sử dụng phần mềm sau thời điểm chốt số liệu đầu kỳ. Trong trường hợp này không cần thực hiện quy trình 3 bước trên, mà chỉ cần 1 bước:

1. Người lập phiếu vào mục: Viết phiếu xuất đã thực hiên  để lập phiếu xuất đã thực hiện với số lượng kế hoạch và số lượng thực xuất bằng nhau, Sau khi lập phiếu xuất đã thực hiện phần mềm tự động trừ thẻ.

Quy trình nhập vật tư:

Trường hợp lập phiếu trước khi nhập hàng vào kho:

1. Người lập phiếu viết Lệnh nhập kho (Phiếu nhập đặt hàng) giao cho người giao hàng, trên phiếu nhập đặt hàng chỉ mới có cột số lượng kế hoạch, cột số lượng thực nhập để trống, tất cả các nội dung khác ghi đầy đủ.

2. Người giao hàng mang phiếu xuống kho, thủ kho ghi số lượng thực nhập vào phiếu và ký xác nhận đã thực nhập vào kho, người giao hàng ký xác nhận đã giao đủ hàng. Gửi phiếu quay lại phòng vật tư.

3. Người lập phiếu vào mục Ghi thực nhập và cộng thẻ kho của phần mềm, lọc tim các phiếu nhập đã được thủ kho gửi về, ghi lại số lượng thực nhập vào phiếu và nhấn nút <Cộng thẻ>. Phần mềm sẽ chuyển phiếu nhập đặt hàng thành phiếu nhập đã thực hiện, và thực hiện việc cộng thẻ kho của các mã hàng trên phiếu.

Trường hợp lập phiếu sau khi nhập hàng vào kho:

Phần lớn các trường hợp nhập hàng thực hiện theo quy trình Nhập hàng trước viết phiếu nhập kho sau. Quy trình này đơn giản chỉ 1 bước:

1. Người lập phiếu vào mục: Viết phiếu nhập kho đã thực hiện để lập ngay phiếu nhập kho đã thực hiện trong đó cả 2 cột số lượng kế hoạch và số lượng thực nhập được ghi bằng nhau. Sau khi lập phiếu nhập đã thực hiện phần mềm tự động cộng thẻ.

3.Tự động hóa tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo

Toàn bộ khâu tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo, sổ, thẻ quản lý đều được thực hiện tự động bởi phần mềm, trên cơ sở dữ liệu phát sinh từ các nghiệp vụ xuất nhập kho hàng ngày.. Phần mềm quản lý vật tư kho MATMAN phiên bản 2012 cung cấp các loại báo cáo và sổ the quản lý sau đây:

 • Báo cáo hàng tồn kho

 • Sổ thể kho vật tư hàng hóa

 • Báo cáo nhập - xuất - tồn/ Nhập hàng/ xuất hàng

 • Sổ theo dõi nhập hàng

 • Sổ theo dõi xuất hàng

 • Báo cáo thẻ kho cuối năm

4. Trực tiếp thực hiên các nghiệp vụ Kiểm kê vật tư bằng công cụ phần mềm

Kiểm kê là hoạt động đối chiếu giữa số lượng tồn kho theo sổ sách và số lượng thực tế hiện có tại kho của các mã hàng thuộc diện kiểm kê. Phát hiện hàng thừa, thiếu và đánh giá chất lượng hàng tồn kho. Quy trình kiểm kê gồm các bước:

 1. Xác định thời điểm kiểm kê, đối tượng và phạm vi kiểm kê
 2. Chốt sổ số liệu kiểm kê theo sổ sách và in danh sách hàng kiểm kê
 3. Thực kiểm tại kho, đối chiếu với số liệu sổ sách, ghi số lượng thực kiểm, số lượng thừa, thiếu và đánh giá chất lượng hàng thực kiểm. lập biên bản kiểm kê
 4. Lập báo cáo kiểm kê

Phần mềm quản lý vật tư kho MATMAN  là công cụ trực tiếp thực hiện các bước trong quy trình kiểm kê bằng các chức năng:

 • Tạo bộ số liệu kiểm kê và in danh sách hàng kiểm kê
 • Ghi thực kiểm và lập biên bản kiểm kê
 • Lập Báo cáo kiểm kê

6. Các tính năng và đặc điểm ưu việt khác

 • Giao diện Winforrm, hỗ trợ đa người dùng trên mạng cục bộ

 • Kiến trúc xử lý khách/ chủ (client/server) với cơ sở dữ liệu MS SQL SERVER 2005/ MS Access

 • Sử dụng mã UNICODE lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ đa ngôn ngữ

 • Trợ giúp trực tiếp (Context sensitive online Help)

 • Xem trước khi in đối với tất cả các báo cáo

 • Có thể xuất dữ liệu báo cáo ra định dạng excel

Tải về, cài đặt và chạy thử phần mềm quản lý vật tư MATMAN  tại đây

Đọc thêm: Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN 

 

Từ khóa bài viết:

Phần mềm quản lý vật tư, phần mềm quản lý kho, Phan mem quan ly vat tu, phan mem quan ly kho,

 Nếu có nhu cầu về Phần mềm quản lý vật tư - kho  xin gọi điện cho chúng tôi theo các số:

                                                  (04) 22213796 - (04) 22183322

                                                  0913. 380.140 (Mr Cận)

                                                  0913.520.030 (Mr Khôi)

 
 

Tin nóng

Phần mềm quản lý vật tư kho MATMAN

Từ ngày 1/7/2012 công ty CP Phần mềm Thăng Long đã chính thức phát hành phiên bản mới Phần mềm quản lý vật tư - kho   với nhiều thay đổi về giao diện và tính năng mới ưu việt, cùng với phương thức bán hàng mới: cung cấp License bản quyền sử dụng phần mềm.

Phiên bản phần mềm MATMAN 2012 có bộ cài đặt  với CSDL dữ liệu mẫu 2 năm 2011 - 2012, kèm theo tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Khách có thể dowload, cài đặt và chạy thử phần mềm trên máy của mình để tìm hiểu các chức năng và nắm vững cách sử dụng vận hành phần mềm.

Tải về Phần mềm quản lý vật tư kho MATMAN   tại đây

 

Lấy ý kiến (SP)

Bạn quan tâm đến SP nào?