Monday, 25 Sep năm 2017
Trang chủ >> Sản phẩm PM khác >> Phần mềm quản lý nhân sự HRS Pro
Phần mềm quản lý nhân sự HRS Pro Print E-mail
Phần mềm - Sản phẩm phần mềm

Phan mem quan ly nhan suPhần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp HRS Pro (Professional Human Resource System) là công cụ lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về nhân sự cá nhân và nguồn nhân lực của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, thuộc mọi lĩnh vực hoạt động và quy mô, tổ chức khác nhau. Phần mềm quản lý nhân sự HRS Pro quản lý thông tin chi tiết của từng con người cụ thể: từ sơ yếu lý lịch, các quả trình hoạt động của cá nhân, các mối quan hệ xã hội, năng lực và kinh nghiệm của mỗi người…Phần mềm  HRS Pro cho phép tra cứu tim kiếm lập danh sách nhân sự đáp ứng theo các yêu cầu quản lý bất ký, Phần mềm quản lý nhân sự là công cụ phân tích đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ CNVC theo các tiêu chuẩn được xác định bởi người quản lý nhân sự. Phần mềm HRS Pro có hệ thống biểu mẫu thống kê về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực đầy đủ và cho phép bổ sung thay đổi hệ thống biểu mẫu một cách nhanh chóng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

 Các đặc điểm, chức năng chính của Phần mềm quản lý nhân sự HRS Pro

1. Đặc điểm kỹ thuật và công nghệ

 • Hỗ trợ đa người dùng trên mạng cục bộ
 • Kiến trúc xử lý khách/ chủ (client/server), công cụ lập trình: VB.net/ MS Access2007 và MS SQL SERVER 2005
 • Sử dụng bộ mã UNICODE quản lý dữ liệu và thiết kế giao diện
 • Trợ giúp trực tuyến (Context sensitive online Help)
 • Tự động khôi phục dữ liệu khi có sự cố kỹ thuật
 • Xem trước khi in đối với tất cả các báo cáo.
 • Có thể xuất dữ liệu báo cáo ra định dạng word, excel, text, HTML

2. Nội dung quản lý nhân sự

2.1 Quản lý sơ yếu:

Sơ yếu lý lịch của từng cá nhân bao gồm các thuộc tính cơ bản nhất của mỗi người:

- Họ tên, giới tính,

- Ngày tháng năm sinh,

- Quê quán,

- Dân tộc,

- Ảnh 4 x 6,

- Số CMTND, nhận dạng vân tay

   ....

Phần thông tin sơ yếu quản lý các thuộc tính không thay đổi của  mỗi cá nhân.

2.2. Quá trình công tác của cá nhân:

Quản lý các thuộc tính sau:

- Khoảng thời gian: từ ngày ... đến ngày ...

- Đơn vị công tác: Đơn vi lớn, bộ phận (phòng ban)

- Chức vụ: chức vụ, cấp bậc (đối với lực lượng vũ trang)

- Bậc lương:

- Chức vụ đoàn thể (đảng/ công đoàn/ thanh niên/ phụ nữ…)

2.3. Quá trình đào tạo văn hóa

- Từ ngày, đến ngày

- Tên trường/ lớp

- Trình độ : Trung học phổ thông/ cao đẳng/đại học/ thạc sĩ / tiến sĩ

- Đặc điểm khóa học: (hệ chính quy/ tại chức/… )

- Kết quả tốt nghiệp:

2.4. Quá trình đào tạo nghiệp vụ, chính trị, quản lý

- Từ ngày, đến ngày

- Tên trường/ lớp

- Trình độ :(sơ cấp/ trung cấp/ cao cấp ...)

- Đặc điểm khóa học:

- Kết quả tốt nghiệp:


2.5. Khen thưởng

- Ngày tháng năm :

- Danh hiệu (giấy khen/ bằng khen/ huy chương/ huân chương/ chiến sỹ thi đua/ anh hùng…)

- Mô tả chi tiết: (nếu có)

2.6. Kỷ luật:

- Ngày  tháng năm:

- Hình thức kỷ luật (khiển trách/ cảnh cáo/ phạt tiền/ buộc thôi việc/...)

- Mô tả chi tiết: (nếu có)

2.7. Quan hệ gia đình

- Loại quân hệ: (Bố/ mẹ/vợ/con/anh chi em/…)

- Họ tên

- Năm sinh:

- Nghề nghiệp:

- Chỗ ở:

2.8. Tài liệu đính kèm

- Tên file tài liệu đã quét số hóa

- Mô tả nội dung

3. Chức năng phần mềm quản lý nhân sự HRS Pro

3.1. Cập nhật thông tin dữ liệu nhân sự

Với mỗi nội dung quản lý nhân sự (từ mục 2.1 – 2.8) phần vền có các chức năng và giao diện để:

- Nhập thông tin dữ liệu mới,

- Xem sửa dữ liệu,

- Tạo mới và quản lý các bộ danh mục liên quan.

3.2. Tra cứu tìm kiếm thông tin nhân sự

-Tra cứu tim kiếm thông tin cá nhân

-Tra cứu tim kiếm lập danh sách nhân sự đáp ứng theo các yêu cầu quản lý bất ký

 

3.3. Tổng hợp, báo cáo

- Mẫu hồ sơ trích ngang cá nhân

- Mẫu danh sách cán bộ đáp ứng yêu cầu/ tiêu chuẩn (ví dụ: đến hạn xét nâng lương…)

- Mẫu thống kê số lương

- Mẫu thống kê chất lượng

4. Bảo mật hệ thống và an toàn dữ liệu

Phần mềm quản lý nhân sự HRS Pro có hệ thống quản lý người dùng thực hiện các chức năng:

 • Đăng ký các nhóm sử dụng, mỗi nhóm được phân quyền sử dụng một số chức năng làm việc riêng.
 • Khai báo tên và mật khẩu cho từng người dùng trong các nhóm,
 • Quản lý đăng nhập vào chương trình theo tên và mật khẩu và cấp quyền sử dụng (đã được phân theo nhóm) cho từng người khi vào chương trình.
 • Phần mềm có cơ chế sao lưu dữ liệu thường xuyên đảm bảo luôn có 01 bản dữ liệu lưu dự phòng sắn sàng đưa vào sử dụng nếu bản chính gặp sự cố kỹ thuật.

Từ khóa: Phần mềm quản lý nhân sự, HRS Pro, quản lý nhân sự, Phan mem quan ly nhan su, quan ly nhan su,

 
 

Tin nóng

Phần mềm Kế toán APRO

Công ty Cổ phần phần mềm Thăng Long đã chính thức phát hành phần mềm kế toán phiên bản APRO . Đây là bộ sản phẩm được phát triển từ phiên bản Phần mềm kế toán APRO 9.0. Với công nghệ mới Client/server và rất nhiều hệ thống dịch vụ tự động đã được cài đặt, phiên bản APRO  đã tạo ra sự đột phá về tốc độ xử lý và tính ổn định của phần mềm; tiện lợi và dễ sử dụng cho các đối tượng người dùng.

 

 

Lấy ý kiến (SP)

Bạn quan tâm đến SP nào?