Sản phẩm

Công ty Cổ phần phần mềm Thăng Long đã chính thức phát hành phần mềm kế toán phiên bản APRO. Đây là bộ sản phẩm được phát triển từ phiên bản Phần mềm kế toán APRO 9.0. Với công nghệ mới Client/server, phiên bản APRO  đã tạo ra sự đột phá về tốc độ xử lý và tính ổn định của phần mềm; tiện lợi và dễ sử dụng cho các đối tượng người dùng.

Rất nhiều hệ thống dịch vụ tự động đã được cài đặt cho phiên bản APRO 

 - Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động

- Hệ thống lưu trữ và tìm kiếm khách hàng thông qua mã số thuế

- Hệ thống hỗ trợ định khoản chứng từ thông qua các chứng từ đã lưu trữ trong CSDL

- Hệ thống tra cứu tìm kiếm dữ liệu trên nhiều chỉ tiêu

- Hệ thống phát hiện chứng từ mới nhập và tự động tổng hợp lại dữ liệu