Công ty CPPM Thăng Long ký hợp đồng Cung cấp thiết bị và Xây dựng phần mềm với trường Cao đẳng Hàng hải I

Ngày 24/9/2012, Công ty CPPM Thăng Long và Trường Cao đẳng Hàng hải I hợp đồng Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng phần mềm và chuyển giao công nghệ phòng mô phỏng điều kiển tàu biển tại trường Cao đẳng hàng hải I - Quận Hải An TP Hải Phòng.

Theo Hợp đồng đã kí, Công ty CPPM Thăng Long có trách nhiệm:

- Cung cấp và lắp đặt các thiết bị công nghệ phục vụ dạy học như Máy chiếu Projection Design F22, Máy tính trạm DELL Precision T3500, Máy chủ DELL, Máy in laser HP, màn hình cong, máy lái có thiết kế độc lập + vật tư phụ kiện…;

- Xây dựng các bộ phần mềm mô phỏng môi trường biển; mô phỏng buồng hành trình tàu biển…

Tổng giá trị hợp đồng: 4,5 tỷ đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng từ 24/9/2012 đến 31/12/2012.

 

Từ khóa: Hợp đồng cung cấp thiết bị, phần mềm,