Dự án: Cung cấp lắp đặt thiết bị, xây dựng phần mềm và chuyển giao công nghệ phòng mô phỏng điều khiển tàu biển tại Trường Cao Đẳng Hàng Hải I

Tên khách hàng: Trường Cao Đẳng Hàng Hải I

Địa chỉ: Số 498 Đà Nẵng, Đông Hải I, Hải An, Hải Phòng

Ngày bắt đầu: 24/09/2012

Ngày kết thúc: 31/12/2012

Nhân sự tham gia dự án:

- Trưởng nhóm thực hiện dự án : Bùi Năng Cận

- Số lượng lập trình viên tham gia: 20 người

Nội dung dự án:

1. Thiết bị cung cấp và lắp đặt:

- Máy chiếu Projection Design F22

- Máy tính trạm DELL Precision T3500

- Máy chủ DELL: PơwerEdge R720 rack mount server

- Switch cisco 2960G 24 ports

- Máy in laser HP, màn hình cong, máy lái có thiết kế độc lập + vật tư phụ kiện

2. Xây dựng các bộ phần mềm mô phỏng phục vụ dạy học:

a) Phần mềm mô phỏng môi trường biển

b) Mô phỏng buồng hành trình tàu biển

c) Phần mềm ra tình huống và điều hành luyện tập

d) Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu