Dự án : Xây dựng Platform Cổng cung cấp nội dung cho dịch vụ MPLUS tại công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng Mạng Thông tin Di động (MOBITECHS)

Tên dự án: Xây dựng Platform Cổng cung cấp nội dung cho dịch vụ MPLUS tại công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng Mạng Thông tin Di động (MOBITECHS)

Tên khách hàng: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng Mạng Thông tin Di động (MOBITECHS)

Địa chỉ: P4, Tầng 12, số 4A Láng Hạ, Ba Đình Hà Nội

Ngày bắt đầu: 02/5/2012

Ngày kết thúc: 5/7/2012

Giá tri của phần mềm:

460.000.000 VNĐ

Nhân sự tham gia dự án:

- Trưởng nhóm thực hiện dự án : Bùi Năng Khôi

- Số lượng lập trình viên tham gia: 10 người

Các nội dung thực hiện trong hợp đồng gồm:

1. Khảo sát tư vấn thiết kế hệ thống kỹ thuật tổng thể, thiết bị kết nối, đường truyền

2. Xây dựng, cài đặt Platform Cổng kết nối di động cung cấp nội dung cho dịch vụ Mplus gồm các thành phần:

- Xây dựng hệ thống Gateway kết nối tới hệ thống của ICOM tại VMS

- Hệ thống FTP: đẩy các file CDR sang Operator và report phục vụ đối soát cước

- Hệ thống xử lý kịch bản dịch vụ

- Hệ thống quản lý nội dung

- Trình convert

- Hệ thống database report

- Hệ thống web report

- Hệ thống database CMS

- Hệ thống Admin CMS (WAP)

- Hệ thống web portal

- Hệ thống theo dõi cảnh báo qua SMS

3. Đào tạo sử dụng và bảo trì toàn bộ hệ thống