Nội dung "Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý số liệu cơ bản ngành Nông nghiệp và Nông thôn các tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành tại Bộ Nông nghiệp và PTNT"  là hạng mục thứ 2 về xây dựng phần mềm thuộc dự ãn "Thiết lập hệ thống giám sát đánh giá phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MESMARD)" của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Hạng mục thứ nhất - "Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin quản lý thực hiện kế hoạch vốn đầu tư các dự án thuộc Bộ NN và PTNT" đã được BQL Dự án tổ chức đấu thầu và triển khai thực hiện thành công từ tháng 5/2009. Xem chi tiết về gói thầu 1

Gói thầu 2 - "Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý số liệu cơ bản ngành Nông nghiệp và Nông thôn các tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành tại Bộ Nông nghiệp và PTNT" được thực hiện theo hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh từ ngày 26/10/2009 đến ngày 4/11/2009. Công ty CP Phần mềm Thăng Long đã tham gia dự thầu và đã trúng thầu với giá bỏ thầu là: 283.000.000 đồng (đã bao gồm cả thuế).

Ngày 22 tháng 11 năm 2009 Công ty CP Phần mềm Thăng Long và Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành ký kết hợp đồng về việc Xây dựng phần mềm của gói thầu nêu trên

Các thông tin chính về dự án như sau:

Tên dự án/ hạng mục: Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý số liệu cơ bản ngành Nông nghiệp và Nông thôn các tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tên khách hàng: Ban quản lý dự án Thiết lập hệ thống giám sát đánh giá phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ khách hàng: Số 2 Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội

Ngày bắt đầu: 22/11/2009

Ngày kết thúc: 25/12/2009

Giá trị hợp đồng: 283.000.000 đồng (trọn gói)

Nhân sự tham gia dự án:

- Trưởng nhóm thực hiện dự án : Bùi Năng Cận

- Số lượng lập trình viên tham gia: 10 người

Mô tả chi tiết các hoạt động phần mềm đã cung cấp:

- Xác định nhu cầu thông tin, loại thông tin, số liệu cần báo cáo theo tỉnh, theo vùng, cả nước và tần suất báo cáo, phạm vi đối tượng báo cáo , xây dựng các bảng mẫu báo cáo.

- Căn cứ vào nhu cầu thông tin và các bảng mẫu báo cáo, xác định thông tin, số liệu cần thu thập, nguồn số liệu có sẵn, tần suất thu thập, xây dựng các bảng thu thập số liệu đầu vào để cập nhật vào CSDL

- Xác định luồng dữ liệu, cơ chế thu thập và cập nhật dữ liệu, quy trình nghiệp vụ thu thập, cập nhật và lập báo cáo. Thiết kế cấu trúc tổng thể hệ thống thông tin quản lý số liệu cơ bản ngành nông nghiệp, nông thôn các tỉnh tại Bộ.

- Thiết kế chi tiết hệ thống phần mềm ứng dụng theo nhu cầu thông tin, quản lý, cập nhật số liệu, xử lý trích rút báo cáo cho người dùng.

- Thiết kế các chức năng chính của phền mềm bao gồm các tác nhân tương tác vào hệ thống, bảng mô tả chức năng, và chuyển đổi chức năng.

- Nhập số liệu đầu vào, chạy thử kiểm tra, sửa hoàn thiệin phần mềm, cài đặtt.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn vận hành, quản lý phân mềm, chuyển giao. Đào tạo kỹ năng quản lý, vận hành phân mềm cho các cán bộ sử dụng tại Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp&PTNT