Ngày 01/08/2011, Công ty Cổ phần Phần mềm Thăng Long đã ký Hợp đồng “Xây dựng hệ thống Phần mềm mô phỏng và Đào tạo chuyển giao công nghệ” với Học viên Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ quốc phòng  theo kết quả trúng thầu gói thầu số 6 thuộc dự án Trung tâm quốc gia huấn luyện Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đường biển – Giai đoạn 2.

Nội dung hợp đồng bao gồm việc xây dựng các phần mềm và cơ sở dữ liệu (CSDL):

- Bộ phần mềm mô phỏng điều khiển tàu.

- Bộ phần mềm mô phỏng chức năng đo đạc, điều khiển tàu.

- Bộ phần mềm mô phỏng sử dụng thiết bị cứu sinh.

- Bộ phần mềm mô phỏng các cabin tàu phối hợp TKCN.

- Phần mềm hiển thị cảnh quan 3 chiều xung quanh các phương tiện tham gia hoạt động trên biển và TKCN trên biển.

- Bộ phần mềm mô phỏng hoạt động của trung tâm phối hợp TKCN.

- Bộ phần mềm phục vụ hoạt động ban chỉ đạo huấn luyện và diễn tập TKCN.

- Bộ phần mềm mô phỏng Hệ thống thông tin GMDSS trên tàu.

- Hệ phần mềm trình chiếu 3D huấn luyện nghiệp vụ cứu sinh, cứu hộ.

- Phần mềm tích hợp hệ thống.

- Xây dựng CSDL cho tổ hợp mô phỏng.

- Xây dựng CSDL nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn.

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Thời gian thực hiện hợp đồng từ 01/08/2011 đến 31/12/2011.

Tổng giá trị hợp đồng là: 7.916.000.000 VNĐ.

-----------

Từ khóa: phần mềm mô phỏng, Công ty Cổ phần Phần mềm Thăng Long, phần mềm