Khách hàng tiêu biểu

Danh sách các khách hàng tiêu biểu của Công ty

 

1. Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất BQP

2. Trung tâm quản lý đường hầm Sông Sài Gòn

3. Cục quản lý đường bộ III

4. Viện Kỹ Thuật Quân sự Phòng không - Không Quân

5. Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

6. Học viện Hải quân Nha Trang

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8. Trường Cao đẳng Hàng Hải I

9. Sở Thông tin  và truyên thông Hà Nội

10. Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình

11. Trung tâm Công  nghệ Thông tin- Viễn thông Bắc Ninh

12. Báo Quân đội Nhân dân

13. Tập đoàn Hóa Chất Việt

14. Thư viện trung ương Quân đội

15. Công ty XNK TOCONTAP Bộ thương mại

16. Các đơn vị thuộc Tổng cục CNQP, Bộ Quốc phòng: Công ty Điện quang 99, Công ty cơ khi 27, Công ty Hóa Chất 21, Công ty hóa chất 31...

17. Công ty XNK TOCONTAP Bộ thương mại

18. Tổng công ty Đường sông miền Bắc và các đơn vị thành viên: Công ty Vận tải thuỷ 1, Công ty Vận tải thuỷ 2, Công ty  CP Cơ khí vận tải Hà Nội.

19. Các đơn vị thuộc TCTY Than Việt Nam: Công ty Hóa chất mỏ, công ty than Cọc Sáu, công ty Than Cao sơn, Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ Cẩm phả, Công ty than Núi Béo ...

Trên 100 doanh nghiệp nhà nước, công ty CP, công ty TNHH đang là khách hàng thường xuyên của công ty, được chúng tôi cung cấp thiết bị CNTT, phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp và dịch vụ bảo trì hệ thống.