CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM THĂNG LONG là một trong những đơn vị tiên phong trong việc cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở hạ tầng công nghệ thống tin cần thiết để hỗ trợ khách hàng quản lý quá trình phát hành, lưu trữ và phân phối hóa đơn điện tử đến khách hàng mua dịch vụ hàng hóa. Các hóa đơn điện từ được tạo lập trên hệ thống sử dụng chũ ký số của doanh nghiệp cung cấp và được truyền nhận, lưu trữ bảo quản theo đúng các quy định của cơ quan nhà nước.

Sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử chủa chúng tôi, khách hàng sẽ được trải nghiệm những tính năng cơ bản như sau:

  • Tạo lập hóa đơn điện tử thủ công theo từng giao dịch bán hàng.
  • Tao lập hóa đơn điện tử tự động bằng cách tích hợp với các phần mềm quản lý bán hàng, quản lý nội bộ của doanh nghiệp.
  • Thực hiện đối soát dữ liệu hóa đơn điện tử với các dữ liệu bán hàng nội bộ của doanh nghiệp. Tra soát thông tin và cảnh báo các lỗi dữ liệu phát sinh nếu có.
  • Sử dụng nhiều mẫu mẫu hóa đơn đa dạng, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh.
  • Cung cấp hệ thống báo cáo tổng hợp đẩy đủ, đa dạng và có thể tùy chỉnh theo các yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.

     Thời gian bắt đầu cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử từ 1/1/2020.