Phần mềm kế toán doanh nghiệp

8. Lập báo cáo và số kế toán

Báo cáo và sổ kế toán có thể lập cho một tháng hoặc từ tháng … đến tháng. Để lập được báo cáo, bạn phải thực hiện xong phần tổng hợp dữ liệu các tháng thuộc phạm vi cần báo cáo.

Có 3 nhóm báo cáo chính là:

- Báo cáo quản trị và số kế toán

- Báo cáo thuế VAT

- Báo cáo tài chính. 

 

 6. Lập sơ đồ hạch toán

Sơ đồ hạch toán cung cấp dữ liệu tham số cho phần mềm để thực hiện Hạch toán kết quả kinh doanh của một tháng

Có 3 loại dữ liệu trong sơ đồ hạch toán: Dữ liệu bước hạch toán, dữ liệu bút toán phân bổ và dữ liệu bút toán kết chuyển trong mỗi bước hạch toán.
Để lập sơ đồ hạch toán, mở thực đơn chính, -> Click vào chức năng:

3. Viết phiếu thu, phiếu chi tiền mặt

Tất cả các chứng từ kế toán, (bao gồm cả phiếu thu, chi tiền mặt) đều có thể nhập vào phần mềm từ cửa Nhập chứng từ kế toán ở mục 2.

Đối với việc thu, chi tiền mặt, bộ phận kế toán đảm nhiệm cả công việc phát hành chứng từ (lập và in phiếu thu, chi), để phục vụ cho việc in phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, phần mềm có thêm 2 mục thực đơn:

Phần mềm Kế toán APRO2012 sử dung hoàn toàn bằng tiếng Việt nên rất thuận tiện cho người dùng. Quý khách hàng có thể đọc Tài liệu hướng dẫn kết hợp với thao tác trên máy tính để làm quen với phần mềm. Để giúp quý khách hàng sử dụng phần mềm, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các nghiệp vụ kế toán chính thực hiện trên phần mềm này.