Phần mềm quản lý khen thưởng

Trên website của chúng tôi có để sẵn bộ cài đặt phần mềm Quản lý khen thưởng, sau khi xem bài giới thiệu sản phẩm, bạn có thể tự mình cài đặt và chạy thử phần mềm. Xin đọc kỹ các hướng dẫn sau đây của chúng tôi trước khi thực hiện:

Bước1. Download bộ cài đặt

Bước 2: Chuẩn bị cài đặt phần mềm

Bước 3: Cài đặt phần mềm

Bước 4: Sử dụng phần mềm

lg_qlkt_100.gifPhần mềm Quản lý Khen thưởng (QLKT) sử dụng các file văn bản đề nghị khen thưởng của các đơn vi cấp dưới gửi lên làm dữ liệu đầu vào, tự động phân tích lấy thông tin từ các file này vào cơ sở dữ liệu (CSDL), bạn không cần gõ bàn phím để nhập các dữ liệu bạn cần vào máy tính nữa.

Với danh sách đề nghị khen thưởng đã nạp vào cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo một quyết định khen thưởng mới với thông tin duy nhất phải nhập là số và ngày quyết định, mọi dữ liệu khác đều có thể lấy và chọn trong CSDL của phần mềm: Từ nội dung khen thưởng, họ tên và chức danh người ký, loại khen thưởng (bằng khen/ giấy khen/ chiến sĩ thi đua/ huân chương ..) đến danh sách cá nhân/ tập thể được khen thưởng ... tất cả chỉ cần một loại thao tác là: Click chuột để thực hiện và hoàn thành. Sau khi ra quyết định khen thưởng xong, phần mềm sẽ in cho bạn danh sách khen thưởng kèm theo quyết định đó. 

lg_qlkt_80.jpgPhần mềm quản lý thi đua khen thưởng (QLKT) là công cụ tác nghiệp để quản lý và xây dựng kho cơ sở dữ liệu số các thông tin dữ liệu về thi đua khen thưởng của các tập đoàn, tổng công ty, các Tỉnh/ Bộ/ Ngành và đơn vị trực thuộc chính phủ, đồng thời là công cụ tác nghiệp giúp tự động hóa thực hiện các nghiệp vụ thuộc quy trình và thủ tục xét duyệt thi đua khen thưởng.

Phần mềm giúp cho cán bộ nghiệp vụ thực hiện tự động hầu hết các công việc về quản lý và xử lý dữ liệu thi đua khen thưởng.

Các chức năng và đặc điểm nổi bật của phần mềm là:

 1. Tự động hóa khâu tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị khen thưởng của các đơn vị thành viên/ cấp dưới.

2. Nhập và sửa dữ liệu khen thưởng trực tiếp vào CSDL của phần mềm

3. Tự đông hóa lập và ra quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của đơn vị sử dụng phần mềm

4. Tự đông hóa lập tờ trình đề nghị khen thưởng

5. Tự động hóa in văn bằng chứng nhận khen thưởng cho cá nhân và tập thể khi các quyết định khen thưởng đã được ký.

6. Tổng hơp lập báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng

Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng (QLKT) được bán và chuyển giao cho khách hàng theo phương thức cung cấp License bản quyền sử dụng theo số năm và số lượng máy sử dụng..

Để giúp khách hàng tiếp cận trực tiếp sản phẩm, tìm hiểu các chức năng của phần mềm và nắm vứng kỹ năng sử dụng vận hành phần mềm, công ty CP Phần mềm Thăng Long cung cấp  phiên bản chạy thử phần mềm QLKT có sẵn bộ dữ liệu mẫu, kèm theo tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng, trên wwebsite http://thanglongsoft.com.

Dowload Phần mềm quản lý khen thưởng tại đây

Xem nội dung chi tiết trong các bài:

Nếu có nhu cầu về Phần mềm quản lý khen thưởng  xin mời ban:

  • Gọi điện cho chúng tôi theo các số:

                                                  (04) 22213796 - (04) 22183322

                                                  0913. 380.140 (Mr Cận)

                                                  0913.520.030 (Mr Khôi)