Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng - QLKT

lg_qlkt_80.jpgPhần mềm quản lý thi đua khen thưởng (QLKT) là công cụ tác nghiệp để quản lý và xây dựng kho cơ sở dữ liệu số các thông tin dữ liệu về thi đua khen thưởng của các tập đoàn, tổng công ty, các Tỉnh/ Bộ/ Ngành và đơn vị trực thuộc chính phủ, đồng thời là công cụ tác nghiệp giúp tự động hóa thực hiện các nghiệp vụ thuộc quy trình và thủ tục xét duyệt thi đua khen thưởng.

Phần mềm giúp cho cán bộ nghiệp vụ thực hiện tự động hầu hết các công việc về quản lý và xử lý dữ liệu thi đua khen thưởng.

Các chức năng và đặc điểm nổi bật của phần mềm là:

 1. Tự động hóa khâu tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị khen thưởng của các đơn vị thành viên/ cấp dưới.

2. Nhập và sửa dữ liệu khen thưởng trực tiếp vào CSDL của phần mềm

3. Tự đông hóa lập và ra quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của đơn vị sử dụng phần mềm

4. Tự đông hóa lập tờ trình đề nghị khen thưởng

5. Tự động hóa in văn bằng chứng nhận khen thưởng cho cá nhân và tập thể khi các quyết định khen thưởng đã được ký.

6. Tổng hơp lập báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng

Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng (QLKT) được bán và chuyển giao cho khách hàng theo phương thức cung cấp License bản quyền sử dụng theo số năm và số lượng máy sử dụng..

Để giúp khách hàng tiếp cận trực tiếp sản phẩm, tìm hiểu các chức năng của phần mềm và nắm vứng kỹ năng sử dụng vận hành phần mềm, công ty CP Phần mềm Thăng Long cung cấp  phiên bản chạy thử phần mềm QLKT có sẵn bộ dữ liệu mẫu, kèm theo tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng, trên wwebsite http://thanglongsoft.com.

Dowload Phần mềm quản lý khen thưởng tại đây

Xem nội dung chi tiết trong các bài:

Nếu có nhu cầu về Phần mềm quản lý khen thưởng  xin mời ban:

  • Gọi điện cho chúng tôi theo các số:

                                                  (04) 22213796 - (04) 22183322

                                                  0913. 380.140 (Mr Cận)

                                                  0913.520.030 (Mr Khôi)