lg_qlkt_100.gifPhần mềm Quản lý Khen thưởng (QLKT) sử dụng các file văn bản đề nghị khen thưởng của các đơn vi cấp dưới gửi lên làm dữ liệu đầu vào, tự động phân tích lấy thông tin từ các file này vào cơ sở dữ liệu (CSDL), bạn không cần gõ bàn phím để nhập các dữ liệu bạn cần vào máy tính nữa.

Với danh sách đề nghị khen thưởng đã nạp vào cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo một quyết định khen thưởng mới với thông tin duy nhất phải nhập là số và ngày quyết định, mọi dữ liệu khác đều có thể lấy và chọn trong CSDL của phần mềm: Từ nội dung khen thưởng, họ tên và chức danh người ký, loại khen thưởng (bằng khen/ giấy khen/ chiến sĩ thi đua/ huân chương ..) đến danh sách cá nhân/ tập thể được khen thưởng ... tất cả chỉ cần một loại thao tác là: Click chuột để thực hiện và hoàn thành. Sau khi ra quyết định khen thưởng xong, phần mềm sẽ in cho bạn danh sách khen thưởng kèm theo quyết định đó. 

 Công việc tiếp theo của bạn là in các loại văn bằng khen thưởng như bằng khen, giấy khen, huân huy chương... cho từng cá nhân và tập thể. Với phần mềm QLKT công việc này cũng được tự đông hóa hoàn toàn.

Cuối cùng là công việc thống kê tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng thành mẫu biểu, báo cáo lãnh đạo đơn vị và cấp trên. Tất nhiên công việc này cũng được phần mềm thực hiện ngon lành vì đây là sở trường của các phần mềm máy tính, Không chỉ thống kê kết quả từng năm, phần mềm còn thực hiện đễ dàng việc tổng hợp số liệu trong nhiều năm cho bạn.

CÁC CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM

1. Tự động hóa khâu tiếp nhận và xử lý văn bản đề nghị khen thưởng của các đơn vị thành viên/ cấp dưới.

Theo quy trình và thủ tục tiến hành xét duyệt thi đua khen thưởng, văn bản tờ trình đề nghị khen thưởng của các đơn vị cấp dưới/ thành viên được gửi bằng công văn về Ban Thi đua khen thưởng của đơn vị sử dụng phần mềm (Tập đoàn/Tổng công ty/ Tỉnh/ Bộ/ Ngành), Ngoài ra đơn vị còn phải gửi một văn bản số (được soạn thảo bằng word) danh sách cá nhân và tập thể được đề nghị khen thường kèm theo tờ trình, qua đường thư điện tử (Email).

Khi chưa sử dụng phần mềm, các dữ liệu số này hầu như chưa được sử dụng hiệu quả cho các công việc và thủ tục tiếp theo, mọi văn bản, danh sách, văn bằng khen thưởng đều phải soạn thảo mới.

Với phần mềm quản lý khen thưởng, các văn bản số danh sách đề nghị khen thưởng sẽ được xử lý sơ bộ sau đó được phần mềm tự động nạp vào cơ sở dữ liệu phục vụ cho các công việc và mục đích tiếp theo, các văn bản, danh sách, văn bằng khen thưởng được phần mềm tạo lập tự động mà không cần soạn thảo lại hoặc nhập dữ liệu từ bàn phím như trước đây.

2. Nhập và sửa dữ liệu khen thưởng trực tiếp vào CSDL của phần mềm

Chức năng này cho phép nhập dữ liệu khen thưởng trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đối với các trường hợp không nhận được văn bản số (file word) đề nghị khen thưởng của đơn vị thành viên. Chức năng này cũng được sử dụng để cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu khen thưởng đã có trong cơ sở dữ liệu.

3. Tự đông hóa khâu lập và ra quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của đơn vị sử dụng phần mềm
Bao gồm các thao tác :

+ Tạo quyết định mới (số, ngày …),

+ Chọn danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng từ dữ liệu đề nghị khen thưởng của các đơn vị đã có trong cơ sở dữ liệu. chức năng này cho phép thêm, bớt, sửa danh sách khen thưởng của từng quyết định một cách linh hoạt và thuận tiện mà không cần phải nhập dữ liệu từ bàn phím như trước đây.

+ Lưu trữ quyết định, in quyết đinh và danh sách khen thưởng kèm theo. Chức năng này cho phép lưu trữ các dữ liệu về quyết định khen thưởng vào cơ sở dữ liệu, phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu tìm kiếm và thống kê tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng, đồng thời tự động hóa khâu in quyết định và danh sách khen thưởng mà không cần phải soạn thảo quyết định như trước đây.

4. Tự đông hóa khâu lập tờ trình đề nghị khen thưởng

Đối với các đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên, cần phải lập tờ trình đề nghị khen thưởng lên cấp có thẩm quyền kèm theo danh sách đề nghi khen thưởng, Công việc này trước đây phải soạn thảo mới văn bản tờ trình và danh sách kèm theo, với việc sử dụng phần mềm công việc này đã được tự động hóa, bao gồm các thao tác:

+ Tạo tờ trình mới (số, ngày …),

+ Chọn danh sách cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng (thuộc các mức do cấp trên quyết định), từ dữ liệu đề nghị khen thưởng của các đơn vị, đã có trong cơ sở dữ liệu. chức năng này cho phép thêm, bớt, sửa danh sách đề nghị khen thưởng của từng tờ trình một cách linh hoạt và thuận tiện mà không cần phải nhập dữ liệu từ bàn phím như khi soạn thảo tờ trình trước đây.

+ Lưu trữ tờ trình, in danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo tờ trình. Chức năng này cho phép lưu trữ các dữ liệu đề nghị khen thưởng lên cấp trên vào cơ sở dữ liệu, phục vụ cho công tác quản lý và xử lý tiếp theo khi có quyết định khen thưởng của cấp trên, đồng thời tự động hóa khâu in danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo tờ trình mà không cần phải soạn thảo danh sách như trước đây.

5. Tự động hóa khâu in văn bằng chứng nhận khen thưởng cho cá nhân và tập thể trong các quyết định khen thưởng đã ký.

Đây là chức năng nổi bật nhất của phần mềm nếu so sánh với cách làm trước đây trong việc in văn bằng khen thưởng cho từng cá nhân/ tập thể.

Các văn bằng khen thưởng (bằng khen, giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua) được in riêng cho từng cá nhân và tập thể. Mỗi bản in được thực hiện trên một mẫu phôi đã được in sẵn tại nhà in, các nội dung khen thưởng phải được in chính xác vào các vị trí dành riêng cho từng nội dung trên bản phôi, để có được một văn bằng đúng và đẹp. Xuất phát từ 2 mẫu phôi cần in và yêu cầu in cho 2 loai đối tượng: cá nhân, tập thể thì cần phải xử lý 3 trường hợp khác nhau:

- Bằng khen cá nhân

- Danh hiệu CSTD cá nhân

- Bằng khen tâp thể

Đối với các mẫu in cho cá nhân, vấn đề phức tạp phải điều chỉnh khi in cho từng người là vị trí in phần giới tính (Ông/ Bà) và phần Họ Tên của người đó, sao cho phần Họ tên luôn nằm chính giữa văn bằng và khoảng cách giữa 2 phần (giới tính, Họ tên) là không quá rộng hoặc quá hẹp, do phần họ tên có độ dài thay đổi giữa người này với người khác từ 5 đến 25 kí tự.
Đối với trường hợp in cho tấp thể, cần phải chia thành 3 mẫu khác nhau:

- Mẫu tập thể 1 dòng: khen thưởng đơn vị thành viên

- Mẫu Tập thể 2 dòng : Khen thưởng một đơn vị con của đơn vị thành viên

- Mẫu Tập thể 3 dòng: khen thưởng tập thể trong 1 đơn vị con của đơn vị thành viên.

Quy trình in văn bằng khen thưởng khi không sử dụng phần mềm được thực hiện như sau:

1) Căn cứ vào danh sách khen thưởng để chọn mẫu in thích hợp, mở file mẫu in bằng trình soạn thảo word

2) Nhập thông tin về đối tượng khen thưởng (gõ từ bàn phím): giới tính, họ tên, chức vụ, đơn vị (đối với cá nhân), Tên tập thể, tên đơn vị cấp trên 1. tên đơn vị cấp trên 2 (đối với tập thể). Cập nhật số và ngày quyết định

3) Căn chỉnh lại vị trí in các nội dung trên

4) Thực hiện lệnh In lên bản phôi tương ứng.

Với quy trình in như trên và số lượng văn bằng phải in lên đến hàng nghìn bản thì sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức của người quản lý nghiệp vụ.

Với việc sử dụng phần mềm quản lý khen thưởng, việc in văn bằng đã được tự động hóa hoàn toàn, Bạn không cần phải chọn mẫu in, không phải gõ bàn phím nhập dữ liệu, không phải căn chỉnh vị trí in. Việc duy nhất bạn phải làm là chọn đối tượng in trên danh sách khen thưởng (bằng chuột), đặt mẫu phôi vào máy in và nhấn chuột vào nút . Tất cả các việc khác đều được thực hiện tự động bởi phần mềm. từ việc đo độ dài họ tên, xác định vị trí in phần giới tính … đến việc xác định các đơn vị cấp trên của tập thể được khen thưởng và các dòng cần in trong quyết đinh khen thưởng tập thể.

6. Tổng hơp kết quả khen thưởng

Phần mềm tự động lưu trữ dữ liệu khen thưởng của đơn vị theo các năm, dữ liệu của mỗi năm được lưu trữ và quản lý trong một file, sau khi hoàn tất công tác khen thưởng của một năm, file dữ liệu sẽ được khóa lại để không thể thay đổi nội dung trong đó và chỉ được sử dụng cho việc tra cứu tìm kiếm thông tin và thống kê tổng hợp số liệu.

Nhờ việc lưu trữ lại tất cả các thông tin dữ liệu trong quá trình làm việc (từ bước (1) đến bước (4)) vào cơ sở dữ liệu, nên phần mềm có thể thống kê tổng hợp kết quả khen thưởng theo nhiều mẫu biểu khác nhau để phục vụ cho công tác quản lý và các mục đich nghiên cứu khác nhau.

Xem các bài khác:

Hưởng dẫn cài đặt và sử dụng phiên bản chạy thử Phần mềm QLKT
Xử lý văn bản danh sách đề nghị khen thưởng để nạp vào CSDL phần mềm
Dowload Phần mềm quản lý khen thưởng tại đây
Cài đặt chuyển giao phần mềm quản lý khen thưởng ở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Nếu có nhu cầu về Phần mềm quản lý khen thưởng xin mời ban gọi điện cho chúng tôi theo các số:

(04) 22213796 - (04) 22183322

0913. 380.140 (Mr Cận)

0913.520.030 (Mr Khôi)