Phần mềm quản lý vật tư

VII. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG, BẢO MẬT AN TOÀN DỮ LIỆU

6.1. Đăng nhập vào phần mềm

Để bảo mật và đảm bảo an toàn cho dữ liệu và phần mềm trong quá trình sử dụng, tất cả mọi người sử dụng phần mềm đều phải đăng ký trước với người quản trị hệ thống và được cấp một tài khoản sử dụng gồm: Tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập. Mỗi lần khởi động, phần mềm mở cửa số đăng nhập để kiểm tra tài khoản người dùng và xác định cơ sở dữ liệu mà người dùng muốn truy cập.


V. CẬP NHẬT CÁC BỘ DANH MỤC

Các bộ danh mục (hay từ điển) là các bảng dữ liệu được phần mềm tạo ra, dựa trên một thuộc tính dữ liệu được quản lý trong CSDL. Ví dụ: danh mục vật tư được tạo ra từ thuộc tính Vật tư hàng hóa, danh mục nhà cung cấp được tạo ra từ thuộc tính Đơn vị bán hàng trong các phiếu xuất nhập…vv. Một bộ danh mục có 2 cột dữ liệu chính là Mã và Tên, tùy theo yêu cầu quản lý mà có thể có thêm các cột dữ liệu khác, ví dụ Danh mục vật tư có thêm cột: Đơn vị tính, Danh điểm.

III. TỔNG HỢP DỮ LIÊU VÀ LẬP BÁO CÁO

3.1. Quy trình tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo

Tất cả báo cáo, sổ và thẻ quản lý kho vật tư đều được phần mềm tổng hợp từ dữ liệu tồn kho đầu năm và chứng từ xuất nhập đã thực hiện (chứng từ gốc).

Để tối ưu hóa thời gian tổng hợp các báo cáo, quy trình tổng hợp dữ liệu được chia thành 2 bước:

II. CÁC NGHIỆP VỤ XUẤT - NHẬP VẬT TƯ

2.1. Quy trình xuất nhập vật tư

Xuất vật tư:

Lập phiếu trước khi xuất vật tư

1. Người lập phiếu viết lệnh xuất kho (Phiếu xuất chỉ định) giao cho khách hàng hoặc người của đơn vị nhận hàng, trên phiếu xuất chỉ định chỉ mới có cột số lượng kế hoạch, cột số lượng thực xuất để trống, tất cả các nội dung khác ghi đầy đủ.

Từ  tháng 7/2012 công ty CP Phần mềm Thăng Long đã chính thức phát hành phiên bản mới Phần mềm quản lý vật tư kho MATMAN với nhiều thay đổi về giao diện và tính năng quản lí. Để sử dụng phần mềm một cách dễ dàng, có hiệu quả mà không phải qua các lớp tập huấn, xin quý khách dành thời gian đọc các bài hướng dẫn sử dụng phần mềm dưới đây: