Tin tức

Phát triển Tri thức Việt số hóa hỗ trợ giáo dục và đổi mới sáng tạo

Ngày 18/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Hướng tới Lễ phát động triển khai Đề án dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2017, đồng thời với việc tham gia với các nhóm nòng cốt phối hợp chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của hạ tầng và các công cụ cần thiết để khởi tạo Hệ tri thức Việt số hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đang tích cực hệ thống hóa và phát triển hệ thống tài nguyên số nội sinh để tham gia Đề án án này.

Xem tiếp...

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017

Tăng lương hưu, trợ cấp cho nhiều đối tượng; tăng mức phạt vi phạm giao thông; nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi; bắt buộc công bố lương của giám đốc công ty; ngành điện được quyền tăng giảm giá điện…là những chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2017.

Tăng lương hưu, trợ cấp thêm 7,44%

Xem tiếp...

Những sửa đổi, bổ sung quan trọng về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 10/10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế. Trong Thông tư mới lần này có những sửa đổi, bổ sung rất đáng quan tâm về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo đó, một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung về phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; phần trích khấu hao đối với tài sản cố định (TSCĐ) là tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. Trường hợp doanh nghiệp (DN) có chuyển nhượng, thanh lý xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì giá trị còn lại của xe được xác định bằng nguyên giá thực mua TSCĐ trừ số khấu hao lũy kế của TSCĐ theo chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm chuyển nhượng, thanh lý xe.

Xem tiếp...