Giới thiệu Phần mềm quản lý vật tư kho MATMAN

Từ ngày 1/7/2012 công ty CP Phần mềm Thăng Long đã chính thức phát hành phiên bản mới Phần mềm quản lý vật tư - kho   với nhiều thay đổi về giao diện và tính năng mới ưu việt, cùng với phương thức bán hàng mới: cung cấp License bản quyền sử dụng phần mềm.

Phiên bản phần mềm MATMAN 2012 có bộ cài đặt  với CSDL dữ liệu mẫu 2 năm 2011 - 2012, kèm theo tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Khách có thể dowload, cài đặt và chạy thử phần mềm trên máy của mình để tìm hiểu các chức năng và nắm vững cách sử dụng vận hành phần mềm.

Xem thêm:

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN (P2)

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN (P3)

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN (P4)

- Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý vật tư - kho MATMAN (P5)